progtek

STAWIAMY NA DOBRE WYROBY NATURALNE BEZ ŻADNYCH DODATKOWYCH ULEPSZACZY I KONSERWANTÓW
certyfikat jakościowy

         W dobie przemysłowej produkcji żywności, do wytwarzania której stosuje się znaczne ilości sztucznych dodatków, coraz bardziej świadomi konsumenci poszukują żywności naturalnej, wytwarzanej tradycyjnymi metodami. „Naturalna żywność” jest często rozumiana jako środki spożywcze, które są minimalnie przetworzone, a także nie zawierają zbędnych dodatków do żywności, substancji aromatyzujących, czy substancji pomocniczych w przetwórstwie (technologicznych). Dodatki takie są substancjami, które w normalnych warunkach nie są spożywane same jako żywność, ale dodawane są do żywności celowo, ze względów technologicznych, takich jak konserwowanie lub barwienie żywności.

       bezpieczna szkolaZapotrzebowanie na żywność produkowaną nieprzemysłowymi metodami, bez zastosowania zbędnych sztucznych dodatków wskazuje potrzebę utworzenia oznakowania produktów wytwarzanych w ten sposób, tak aby ułatwić konsumentowi świadomy wybór i zapewnić najwyższą jakość naturalnej żywności. Certyfikacja (łac. certificare ‘czynić pewnym’) to postępowanie prowadzone przez niezależną jednostkę (organizację lub osobę) w celu wykazania, że istnieje stosowne zaufanie, iż należycie opisany (zdefiniowany) wyrób, proces lub usługa są zgodne z określonymi wymaganiami, tj. z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi (Słownik Języka Polskiego PWN).

salima

              Certyfikat Wyrobów Naturalnych Polska gwarantuje, że żywność ma specyficzne cechy związane z wyższym poziomem jakości, zwłaszcza ze względu na szczególne warunki wytwarzania oraz zgodności ze specyfikacją. Cechy te odróżniają je od produktów tej samej kategorii dostępnych na rynku. Ponadto zapewnia, że w procesie wytwarzania żywności nie używa się zbędnych dodatków, środków aromatyzujących lub środków pomocniczych, ani składników GMO (genetycznie modyfikowanych).

       sesja Wysoka jakość produktów objętych certyfikatem Wyrobów Naturalnych Polska jest zagwarantowana przez wymogi określone w dokumentach Wyrobów Naturalnych Polska, a także poprzez analizy laboratoryjne objęte akredytacją.

Dzięki certyfikatowi Wyrobów Naturalnych Polska, konsument zyskuje gwarancję, że produkt ma ponad przeciętną jakość oraz potwierdzenie wyznaczonego standardu „produktu naturalnego”. Producent natomiast zyskuje wyróżnienie się spośród producentów, zaufanie konsumenta oraz większą akceptację rynku.

produkt gorski

 

 Dowiedz się jak zdobyć nasz Certyfikat