cows_cropped

Polscy rolnicy zapłacą 660 mln zł kary za przekroczenie kwoty mlecznej w roku 2014/2015. Chodzi o 63,5 tys. producentów mleka, którzy wyprodukowali je ponad swój limit. Mają oni możliwość rozłożenia kwoty na 3 raty.

Na podstawie informacji rocznych ilość skupionego mleka wyniosła 10,505 mld kg. Tym samym krajowa kwota dostaw została przekroczona o 580,3 mln kg, czyli o blisko 6%, a liczba dostawców hurtowych, którzy przekroczyli przysługujące im kwoty indywidualne wynosi niemal 63,5 tys. Opłaty dodatkowej z tytułu przekroczenia kwoty indywidualnej dostaw za rok 2014/2015 wynosi 90,89 zł za 100 kg mleka wprowadzonego do obrotu ponad przysługujący limity. Wobec powyższego opłata, jaką Polska musi uiścić z tytułu nadprodukcji wynosi ponad 161,5 mln EUR, co stanowi ok 659,8 mln PLN.

Połowa producentów mleka, którzy przekroczyli limity ma gospodarstwa w województwach mazowieckim i podlaskim. 1/3 rolników będzie musiała zapłacić karę do 1 tys. zł, a 2 tys. osób powyżej 50 tys. zł. Ok. tysiąca dostawców dostarczyło ponad 100 proc. mleka więcej, czyli świadomie podjęło decyzję o zwiększeniu produkcji, a 11 producentów mleka będzie musiało zapłacić karę powyżej 1 mln zł.

W tym tygodniu Agencja rozpocznie rozsyłanie decyzji o karach. Po otrzymaniu decyzji rolnik będzie mógł złożyć wniosek o rozłożenie kwoty tej opłaty na 3 raty, przy czym pierwsza rata musi być uregulowana do końca września i ma wynosić nie mniej niż 1/3 całej kary. Kolejna rata musi być zapłacona w 2016 r. Reszta musi być uregulowana w roku 2017.

Polska ma nałożoną karę, w związku z tym rozłożenie na raty spowoduje tylko częściową ulgę – „powolną śmierć” dla części gospodarstw, które spłacając te kary, będą się zastanawiać, czy zdążą uratować swoje gospodarstwo czy gospodarstwa – przy tak spadających cenach na mleko zostaną zlikwidowane, bo nie będą w stanie funkcjonować ani spłacać kredytów – wskazuje senator Jerzy Chróścikowski, przewodniczący „Solidarności” Rolników Indywidualnych.

Warto wspomnieć że, Polska wcześniej dwukrotnie przekraczała limit produkcji mleka i płaciła kary. Pierwszy raz stało się to w roku 2005/2006 – kwotę przekroczyło ponad 139 tys. dostawców, a kara wyniosła 250 mln zł.
W następnych latach produkcja mleka nie przekraczała limitów, zostało zniesione odprowadzanie przez rolników zaliczek na poczet ewentualnych kar.
Kolejne przekroczenie miało miejsce w roku 2012/2013 – była to kara niewielka w wysokości 15,5 mln zł, nieodczuwalna przez rolników.