Produkty z Certyfikatem Wyroby Naturalne Polska na Targach Aahar w Indiach

Produkty z Certyfikatem Wyroby Naturalne Polska na Targach Aahar w Indiach

20160315_114031

stoisko Polski

Od 15 do 19 marca odbyły się Międzynarodowe Targi żywności Aahar w Indiach. To jedne z największych targów
w Azji Południowej. Liczba odwiedzająca targi osiągnęła 50 tys. osób.

6

Były delegacje biznesowe m.in. z USA, ZEA, Singapuru, Bangladeszu, Nepalu. Na stoiskach prezentowały się firmy m.in. z: Australii, Afganistanu, Kanady, Danii, Niemiec, Japonii, Korei, Polski, Arabii Saudyjskiej, Turcji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, USA.

1

Produkty z Certyfikatem Wyroby Naturalne Polska także reprezentowały polskie najwyższej jakości produkty!

3

część polskich produktów

W dniach 14-16.03.2016 wiceminister rolnictwa Ewa Lech przebywała z wizytą w Nowym Delhi. Delegacja, której przewodniczyła wzięła udział w szeregu spotkań oficjalnych oraz w targach Aahar.

zdjecie rotator Ewa Lech

wiceminister rolnictwa Ewa Lech

Minister spotkała się z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Przetwórstwa Spożywczego, Jagdishem Prasadem Meeną, przewodniczącym Urzędu ds. Standardów i Bezpieczeństwa Żywności Indii (FSSAI) Ashishem Bahuguną, wiceministrem odpowiedzialnym w Ministerstwie Rolnictwa za hodowlę zwierząt, mleczarstwo i rybołówstwo Ashokiem Kumarem Anguraną, wiceministrem w Ministerstwie Rozwoju Wsi S. M. Vijayanandem, doradcą ds. ochrony roślin w Ministerstwie Rolnictwa, kierującym Dyrektoriatem ds. Ochrony Roślin, Kwarantanny oraz Przechowalnictwa dr S. N. Sushilem oraz z wiceministrem ds. rolnictwa, współpracy i dobrobytu farmerów w Ministerstwie Rolnictwa i Dobrobytu Farmerów, Shobaną Pattanayakiem. Wzięła też udział w inauguracji targów Aahar, gdzie odwiedziła polskie stoisko.

Podczas spotkań podjęto rozmowy na temat rozwijanego przez Ministerstwo Przetwórstwa Rolno-Spożywczego projektu spożywczych megaparków, konkretyzacji współpracy z Pendżabem, z którym Polska zawarła w październiku ub. r. Memorandum of Understanding dotyczące współpracy gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem przetwórstwa rolno-spożywczego i rolnictwa, wymiany doświadczeń naukowych, działań na rzecz wyrównania bilansu handlowego (obecnie Polska notuje znaczy deficyt w handlu z Indiami), warunków eksportu polskich jabłek do Indii, a także podpisania dwustronnej umowy w dziedzinie rolnictwa. Minister wzięła również udział w wieczorze promocji polskiej żywności i kuchni.

wieczor promocji polskiej zywnosci i kuchni

wieczór promocji polskiej żywności i kuchni

Szczególne podziękowania kierujemy dla firmy Ser Farm za dostarczone produkty.

2

rollup Wyrobów Naturalnych Polska na Targach w Indiach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *