Możliwość uzyskania wsparcia finansowego dla rolników chcących otworzyć swój zakład przetwórczy

Otwiera się duża szansa na pomoc w rozwoju przetwórstwa produktów rolnych.


Już  w lipcu planowane jest ogłoszenie naboru wniosków do ARiMR. Pieniądze będą pochodzić z PROW 2014-2020. Poddziałanie: 4.2 – „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”.

W pierwszej kolejności będą nabory dla rolników, domowników, małżonków rolnika podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie. Należy oczekiwać ogłoszenia naboru i pełnego opublikowania dokumentów w tym także regulaminu. Wsparcie może dotyczyć budowy nowych zakładów dla rolników w sektorach przetwórstwa i wprowadzania do obrotu: mleka i wyrobów mleczarskich, mięsa, owoców i warzyw oraz zbóż, a także dopuszczono możliwość wsparcia produkcji win gronowych.

Jak na razie wiadomo, że wielkość wsparcia wyniesie 50 % poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 300 000 zł. Zwroty będą przysługiwać m.in.  za:

  • koszty budowy, modernizacji lub przebudowy budynków produkcyjnych,
  • zakupu maszyn i aparatury pomiarowej,
  • zakupu urządzeń,
  • opłaty za patenty i licencje,
  • koszty ogólne takie jak: przygotowania dokumentacji technicznej projektu, przygotowania
    biznesplanu.

Tego typu wsparcie przyczyni się do zwiększenia ilości małych przetwórców produktów rolnych a co za tym idzie zakładów „MLO” (marginalna, lokalna, ograniczona działalność gospodarcza – związana z przetwórstwem żywności).

Dobry biznesplan to połowa sukcesu. Należy pamiętać o odpowiednim przygotowaniu się do wdrożenia tego typu projektu. Małe zakłady produkcyjne, po zatwierdzeniu przez odpowiednią jednostkę administracyjną  trafiają ze swoimi produktami na wolny rynek i muszą walczyć o klientów z dużymi sieciami handlowymi. Wyroby Naturalne Polska wspierają małych przetwórców działających na terenie Polski. Mamy nadzieję, że małych, rzetelnych, legalnych producentów naturalnej żywności będzie cały czas przybywać i zachęcamy do skorzystania z możliwości stworzenia swojego „przydomowego” zakładu przetwórstwa.

więcej informacji dot. powstawania tego typu zakładu możecie państwo uzyskać drogą mailową:
biuro@wyrobynaturalne.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *