Są finanse na operacje związane z wdrażaniem przez LGD – Lokalnych Strategii Rozwoju. Jak je pozyskać?

W całym kraju Lokalne Grupy Działania (LGD) rozpoczynają wdrażanie „lokalnych strategii rozwoju (LSR)”. W związku z tym można będzie składać wnioski  w biurach LGD (odpowiednich do miejsca zarejestrowania działalności/zameldownia), o wsparcie finansowe do operacji  wdrażających ową strategię.
Działanie ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego lokalną strategią rozwoju (LSR) realizacji projektów w ramach tej strategii. Realizacja strategii powinna przyczynić się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich m.in. poprzez wzrost aktywność lokalnych społeczności oraz stymulowanie powstawania nowych miejsc pracy. W ramach realizacji LSR, zatwierdzonych przez samorząd województwa, LGD wybiera projekty do realizacji w ramach środków przyznawanych na realizację strategii. Pracownicy LGD pomagają wnioskodawcom w przygotowaniu projektów. Pierwsze nabory wniosków rozpoczną się już pod koniec września.

Pomoc udzielana jest na operacje:

  1. odpowiadające warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, z tym, że pomoc może być przyznana również tym podmiotom, które mają miejsce zamieszkania w mieście położonym na obszarze gminy miejsko – wiejskiej liczącym od 5 tys. do 20 tys. mieszkańców;
  2. odpowiadające warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”;
  3. odpowiadające warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, z tym że refundacji podlegają koszty kwalifikowalne do wysokości 80% tych kosztów;
  4. małe projekty tj. operacje które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3.

Jak otrzymać wsparcie m.in. na rozwój, otwarcie przedsiębiorstwa?

  1. sprawdzić w obszarze działania którego LGD jesteśmy zarejestrowani/zamieszkujemy
    (WAŻNE: liczba mieszkańców nie może przekraczać 20 tys.) – można to zrobić wpisując np. w przeglądarce google: „nazwa miejscowości” + Lokalna Grupa Działania.
  2. na stronie www danej LGD powinna znajdować się w formie dokumentu lokalna strategia rozwoju na lata 2016-2020. Należy ją pobrać i się z nią zapoznać.
  3. także na stronie www każdej LGD realizującej LSR powinny  znajdować się informacje o harmonogramie naboru wniosków i lista działań z wytycznymi. Są także spotkania konsultacyjne dla mieszkańców, więc warto się wybrać.
  4. należy się także skontaktować tel.  lub mailowo z biurem danego LGD w celu szczegółowych informacji i rozpocząć wypełnianie wniosku.

Jeśli są Państwo zainteresowani otwarciem lub rozwojem produkcji żywności, a także projektami technologicznymi, zakupem sprzętu do produkcji żywności, wdrożeniem HACCP, dodatków itp. można także kontaktować się z: www.gappoland.com (e-mail: info@gappoland.com) w celu przygotowania m.in. kosztorysów.

PRZYKŁAD:

KORYCIN – gmina wiejska w województwie podlaskim, w powiecie sokólskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie białostockim. Siedziba gminy to Korycin.

1

Wpisujemy w wyszukiwarce google: „Korycin Lokalna Grupa Działania – lokalna strategia rozwoju”, na pierwszym miejscu w wynikach wyszukiwania wyskakuje nam link do strony Lokalnej Grupy Działania Fundusz Biebrzański. Wchodzimy na stronę. W zakładce „o nas” dostępna jest Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 – pobieramy plik do zapoznania się z nim. W zakładce „Konkursy”, dostępny jest harmonogram naborów. Na stronie znajdziemy też kontakt telefoniczny i mailowy do LGD.

2


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *