W dobie przemysłowej produkcji żywności, do wytwarzania której stosuje się znaczne ilości sztucznych dodatków, coraz bardziej świadomi konsumenci poszukują żywności naturalnej, wytwarzanej tradycyjnymi metodami. „Naturalna żywność” jest często rozumiana jako ta, która jest minimalnie przetworzona, a także nie zawiera zbędnych dodatków do żywności, substancji aromatyzujących, czy substancji pomocniczych w przetwórstwie. Dodatki takie są substancjami, które w normalnych warunkach nie są spożywane same jako żywność, ale dodawane są do żywności celowo, ze względów technologicznych, takich jak konserwowanie lub barwienie żywności.

Zapotrzebowanie na żywność produkowaną nieprzemysłowymi metodami, bez zastosowania zbędnych sztucznych dodatków zrodziło potrzebę utworzenia oznakowania produktów wytwarzanych w ten sposób, tak aby ułatwić konsumentowi świadomy wybór i zapewnić najwyższą jakość naturalnej żywności.

Znak Wyrobów Naturalnych Polska gwarantuje, że żywność ma zachowuje standard naturalności, tzn. że w procesie wytwarzania żywności nie używa się zbędnych dodatków, środków aromatyzujących lub środków pomocniczych, ani składników GMO.

Wysoka jakość produktów objętych certyfikatem Wyrobów Naturalnych Polska jest zagwarantowana przez wymogi określone w dokumentach Wyrobów Naturalnych Polska, a także poprzez analizy laboratoryjne objęte akredytacją.